'Billions of Miles' @Stoa 42

       

        30/04 - 04/06

     42, Panepistimiou street

           10679- Athens